23-210 Kraśnik
ul. Niepodległości 11 A/B

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00-19:00

23-210 Kraśnik
ul. Niepodległości 11 A/B

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00-19:00

Protetyka

W naszym gabinecie pacjenci mają dostęp do każdej, najbardziej nawet zaawansowanej techniki protetycznej. Wysokiej jakości protezy akrylowe, nylonowe, szkieletowe, bezklamrowe (różne systemy zamków protetycznych, od najprostszych do najbardziej wyrafinowanych). Klasyczne korony ceramiczne, galwaniczne, kompozytowe, pełnoceramiczne (Zirconia, Enpress), mosty pełnoceramiczne oraz wszystko to co oferuje współczesna protetyka.

Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami protetycznymi, których profesjonalizm jest wysoko ceniony. Do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie i nawet najbardziej wymagającemu, zaproponujemy satysfakcjonujące go rozwiązanie protetyczne zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym.

protetyk01

Protetyka stomatologiczna – czyli uzupełnianie braków zębowych

Protezy stomatologiczne są aparatami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Korzystając z synonimów możemy użyć takich określeń jak: proteza zębowa, konstrukcja protetyczna, uzupełnienie protetyczne, dostawka protetyczna. W ciągu ostatnich lat ta dziedzina stomatologii osiągnęła bardzo wysoki poziom. Nie znaczy to jednak, żeby zaprzestać leczenia zębów, a w konsekwencji ich usuwania. Należy pamiętać, że proteza jest i bez względu na postęp technologiczny na zawsze pozostanie ciałem obcym w jamie ustnej.

Do protezy można się do przyzwyczaić, ale nie wolno zapominać o tym, że należy ją czyścić jak własne zęby. Nie boli, ale często nieprawidłowo wykonana może być przyczyną zaburzeń czynnościowych prowadzących do zmian w przyzębiu i stawach skroniowo – żuchwowych. Pamiętajmy jeszcze o jednym- proteza nie jest wieczna i po pewnym czasie należy ją wymienić.

Uzupełnienie jest konieczne jeżeli doszło do utraty zębów. Każda nawet pojedyncza luka stwarza zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów. Zęby mają tendencję do pochylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni. Ząb przeciwstawny wysuwa się z zębodołu, staje się “dłuższy”, a to w konsekwencji może doprowadzić do jego utraty.

Większe braki w uzębieniu są często przyczyną patologicznego starcia pozostałych zębów, ich rozchwiania, a także schorzeń stawów skroniowo – żuchwowych. Dlatego, im wcześniej zostanie wykonana proteza, tym lepiej.

W zależności od istniejących warunków w jamie ustnej, stosowane są różne rodzaje uzupełnień protetycznych.

Rodzaje protez stomatologicznych

Wśród protez zębowych można wyróżnić dwie zasadnicze grupy:
– protezy stałe
– protezy ruchome

Protezy stałe są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, najczęściej przy pomocy cementów. Do protez stałych zaliczamy: wkłady koronowe i koronowo – korzeniowe, korony i mosty protetyczne.

Protezy ruchome to uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez pacjenta. Należą do nich: protezy szkieletowe, protezy nakładowe, częściowe i całkowite protezy osiadające. W ostatnich 20 latach nastąpił kolosalny postęp w dziedzinie konstrukcji materiałów dentystycznych. Teraźniejsze plomby łączą się z zębem w jedną całość, walory kosmetyczne czynią je w zasadzie niedostrzegalnymi, a właściwości mechaniczne pozwalają stomatologom naprawiać nawet bardzo rozległe uszkodzenia zębów.

Istnieje jednak granica, powyżej której uszkodzenia nie mogą być leczone przez plombowanie, a jedynie poprzez pokrycie zęba koroną.

protetyka1
protetyka3

Uzupełnienia ruchome

Protezy szkieletowe.Protezy szkieletowe należą do grupy ruchomych uzupełnień protetycznych. Są wykorzystywane w przypadku braków zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem.
Ich główną częścią jest metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie, który jest na tyle cienki i zredukowany że użytkujący praktycznie nie odczuwa dyskomfortu. Ciernie są to wypustki opierające się na żujących powierzchniach zębów i przenoszące tym samym siły żucia przez zęby i ozębną na kości szczęk.

Ten fizjologiczny sposób przenoszenia sił zgryzowych na kości i stanowi niewątpliwą zaletę tego rodzaju uzupełnień.Także błona śluzowa i okostna uczestniczą w przenoszeniu sił, ale w zasadniczo mniejszym stopniu niż ma to miejsce w protezach osiadających.

Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protez na podłożu.

Z przyczyn estetcznych są one coraz częściej zastępowane przez mocowanie na koronach zasuwy, zatrzaski i korony teleskopowe. Żeby umożliwić takie utrzymanie protezy, niezbędne jest okoronowanie zębów sąsiadujących z protezą. Proteza jest połączona z koronami bez widocznych metalowych elementów, co pozwala uzyskać oczekiwany efekt kosmetyczny.

Częściowe i całkowite protezy osiadające.Są także uzupełnieniem ruchomym, a siły żucia są w tym przypadku przenoszone są tylko przez błonę śluzową i okostną na kości szczęk. W konsekwencji prowadzi to do przeciążenia kości, co z kolei przyśpiesza ich zanik i powoduje osiadanie protezy. Proteza staje się “zbyt duża”, źle przylega do podłoża, a tym samym utrzymanie jej jest coraz gorsze.

Chyba najwięcej problemów nastręcza proteza całkowita dolna, alternatywą dla której są implanty. Protezy osiadające częściowe są wykonywane z akrylanu lub nylonu, których cechą jest duża elastyczność. Poprzez efekt półprzezroczystości materiału protezy nylonowe doskonale dopasowują się do naturalnych tkanek pod względem kolorystycznym.

Brak metalowych elementów pozwala uzyskać korzystny efekt wizualny jak i funkcjonalny, w przystępnej cenie. Wytrzymałość materiału oraz jego chemiczna odporność dają finalnie długotrwałą, niełamliwą protezę.

Uzupełnienia stałe

Wkłady koronowe (inleye).
Wkładami koronowymi uzupełnia się twarde tkanki korony zęba uszkodzone lub utracone w znacznym stopniu. Uszkodzenie jest tak rozległe, że niemożliwa jest trwała odbudowa metodami zachowawczymi poprzez wykonanie wypełnienia. Wkłady wykonywane są najczęściej z porcelany, nowoczesnych materiałów złożonych, odpowiadających jakością ceramice oraz stopów złota. Po opracowaniu ubytku, pobrierany jest wycisk, a technik dentystyczny wykonuje uzupełnienie. Następnie inley jest odpowiednio przymocowywany czyli cementowany do zęba. Metoda ta eliminuje wiele wad, które mają materiały kompozytowe stosowane przy wypełnieniach – tak zwanych “plombach”.

Wkłady koronowo-korzeniowe.
Są to konstrukcje protetyczne stosowane w przypadku znacznego lub całkowitego uszkodzenia koron zębów własnych. Żeby móc zastosować ten rodzaj wkładu należy prawidłowo przeleczyć kanał korzeniowy, nie mogą również występować zmiany patologiczne w okolicy wierzchołka, a uszkodzenie zęba nie powinno znajdować się poniżej brzegu kości. Wkłady koronowo-korzeniowe służą najczęściej jako umocowanie pojedynczej korony protetycznej lub będącej filarem mostu protetycznego.

Szybki postęp techniczny sprawił, że indywidualne wkłady koronowo-korzeniowe odlewane w laboratorium są zastępowane wkładami standardowymi wykonywanymi z kompozytu wzmocnionego włóknami szklanymi lub stopu metalu. Umożliwia to odbudowę rdzenia zęba podczas jednej wizyty, chociaż nie we wszystkich przypadkach. Często trzeba skorzystać z indywidualnie przygotowanych przez technika wkładów z metalu lub ceramiki.

Korony protetyczne.
W przypadkach, kiedy korona zęba nie może być odbudowana inleyem lub wypełnieniem z materiałów kompozytowych, stosuje się koronę protetyczną, czyli uzupełnienie trwale osadzone na oszlifowanych zębach żywych i martwych.

Korony protetyczne są stosowane w przypadkach znacznego zniszczenia części koronowej zęba. Służą poprawie estetyki, przebudowie warunków zgryzowych lub lepszemu utrzymaniu w jamie ustnej protez ruchomych. Są najbardziej rozpowszechnionym elementem mocującym mosty. Stosuje się je także do odbudowy zębów na implantach.

 

korony-porcelanowe

Ze względu na użyte materiały, korony protetyczne dzielimy na:

* jednolite – wykonane są z jednego rodzaju materiału np. samego metalu, porcelanyczy akrylu. Korony akrylowe stosowane są obecnie jedynie jako korony tymczasowe.
* złożone – ich główna część wykonana jest z metalu, a widoczna powierzchnia korony pokryta jest materiałem odpowiadającym barwą zębom własnym. Najczęściej jest to porcelana.

Porcelana ze względu na trwałość barwy, kształtu oraz doskonałą przezierność pozwalającą imitować szkliwo, a także biologiczną obojętność oraz mechaniczną wytrzymałość uważana jest za najlepszy materiał. W porównaniu z nią łatwo przebarwiający, ścierający się, chłonący zapachy akryl, mimo niskiej ceny wypada bardzo niekorzystnie.

Mosty
Most to stała proteza uzupełniająca brak od jednego do kilku zębów. Zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz z elementów mocujących go na filarach. Filarami są naturalne zęby (korzenie) otaczające lukę lub implanty. Elementami mocującymi mogą być wkłady koronowe, koronowo – korzeniowe lub korony.

Zastosowanie mostów wymaga odpowiednich warunków miejscowych tj. odpowiedniej ilości i jakości dobrze rozmieszczonych (po obu stronach luki) zębów filarowych.

Siły żucia przenoszone są z przęsła w całości na ozębną zębów filarowych. Czasem stosuje się jeszcze tzw. mosty jednobrzeżne, które osadzone są na jednym filarze, z reguły dowieszane do przodu.

Metody tej nie poleca się szczególnie w obrębie zębów bocznych, gdyż wcześniej, czy później wskutek przeciążenia dochodzi do rozchwiania zęba filarowego.

 

protetyk05

Mosty adhezyjne
Most adhezyjny stosuje się głównie w przypadku pojedynczych braków zębów w odcinku przednim żeby uniknąć konieczności szlifowania zdrowych tkanek zęba. Most ten przytwierdzany jest do powierzchni wewnętrznych sąsiednich zębów. Most adhezyjny najczęściej stosuje się jako uzupełnienie tymczasowe np. na czas wygojenia się implantu zębowego.

Szyny relaksacyjne  to przezroczyste nakładki na zęby, która jest dostosowywane dla każdego pacjenta w sposób indywidualny przez ortodontę. Szyny mają szerokie zastosowanie w stomatologii, pomagają niwelować wady zgryzu oraz urazy zębowe. Szyn relaksacyjnych używają co raz częściej ortodonci. Nakładki charakteryzują się różnym stopniem twardości, który dostosowywany jest do danego schorzenia. Okres noszenia szyn relaksacyjnych uzależniony jest od wielu czynników. Wykonywane są zazwyczaj z materiału biozgodnego, akrylowego, cechuje je odporność na uszkodzenia mechaniczne, skonstruowane są w taki sposób, aby nie naruszały struktury dziąseł, nie podrażniały ich. Są łatwe w użytkowaniu: łatwo się je czyści, ściąga i zakłada.

Licówki > więcej  

Implantoprotetyka > więcej

Przykłady leczenia w naszym Centrum:
szkieletowa2-przed

stan przed leczeniem

szkieletowa2-po

proteza szkieletowa

stan przed leczeniem-proteza szkieletowa

stan przed leczeniem

proteza szkieletowa

proteza szkieletowa

korony-przd

stan przed leczeniem

korony-po

korony pełnoceramiczne i mosty

implanto-ortodoncja-przed

stan przed leczeniem

implanto-ortodoncja-po

leczenie implantologiczno-ortodontyczne

most-cykrkonowy-przed

stan przed leczeniem

most-cyrkonowy-po

zastosowanie mostu cyrkonowego

korony-na-pm-przed

stan przed leczeniem

korony-na-pm-po2

korony na podbudowie metalowej