23-210 Kraśnik
ul. Niepodległości 11 A/B

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00-19:00

23-210 Kraśnik
ul. Niepodległości 11 A/B

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00-19:00

Szwajcarskie Implanty Straumann

IMPLANTY STRAUMANN TO UDANA INWESTYCJA W SIEBIE,
KTÓRA BĘDZIE PROCENTOWAĆ DO KOŃCA ŻYCIA!

Szwajcarska grupa Institut Straumann AG to światowy lider w implantologii stomatologicznej i regeneracji tkanek przyzębia. Najwyższe standardy jakości utrzymywane przez cały proces produkcyjny, wiedza zdobyta przez ponad pół wieku badań, dokładność pasowania komponentów mierzona w tysięcznych częściach milimetra to fundamenty, które czynią terapię implantami Straumann najbezpieczniejszą z możliwych.

 

implant-straumann

Dzięki wprowadzeniu powierzchni SLA® (Sand blasted Large-grid, Acid etched) (z ang. piaskowanie i wytrawianie kwasem mikrostruktury), redukującej czas wgajania z 12 do 6 tygodni, Straumann został uznany za pioniera w wytwarzaniu powierzchni implantów. Od roku 1994 czyli od czasu pierwszej prezentacji, osteokondukcyjna powierzchnia SLA® w ujęciu makro– i mikrostrukturalnym stała się standardem w produkcji powierzchni implantologicznych.
Wprowadzając całkowicie nowatorską, chemicznie aktywną i hydrofilną powierzchnię SLActive, Straumann ustanowił nowy standard w implantologii dentystycznej, skracając okres wygajania do 3-4 tygodni.

DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Doświadczenia kliniczne wykazują, że najwięcej powikłań przy stosowaniu implantów z powierzchnią klasyczną (SLA®) powstaje w krytycznym, wczesnym okresie gojenia pomiędzy 2 a 4 tygodniem. Fakt ten jest spowodowany różnymi czynnikami (np. infekcją) w trakcie tak zwanego „spadku” (luki stabilizacyjnej) obecnej w okresie przejściowym po wprowadzeniu implantu, pomiędzy stabilizacją pierwotną (mechaniczną w chwili wszczepienia implantu) a wtórną (po uzyskaniu kostnej integracji implantu). Luka ta spowodowana jest procesem powstawania nowej kości. Biorąc pod uwagę wzrastające zainteresowanie nowymi, stosowanymi w krytycznym okresie stabilizacji implantu rozwiązaniami leczniczymi, należy spodziewać się większego ryzyka powikłań.

implant09b

W poszukiwaniu powierzchni wychodzącej naprzeciw aktualnym wymogom, zespół badawczy Instytutu Straumann skoncentrował się na zrozumieniu wczesnych procesów biologicznych wgajania, przebiegających w pierwszych sekundach, minutach i godzinach aż do 4 tygodnia od wykonania implantacji. Celem badania oraz procesu technologicznego było pełne wykorzystanie naturalnego potencjału gojenia organizmu ludzkiego – od samego początku.
Wnikliwie przeprowadzone badania, gruntowna wiedza dotycząca materiału oraz samego procesu osseointegracji umożliwiły wykonanie nowej powierzchni SLActive®. Opiera się ona na naukowo potwierdzonej strukturze powierzchni SLA®, posiada jednak całkowicie zmodyfikowany skład chemiczny. Chemicznie aktywna, hydrofilna powierzchnia SLActive® w sposób znaczący przyspiesza proces początkowego wgajania, umożliwiając bezpośrednie reakcje komórkowe już we wczesnym etapie tego procesu. Formowanie kości jest zapoczątkowane na wcześniejszym etapie, co prowadzi do zmniejszenia krytycznego spadku i umożliwia większą stabilizacje implantu.

BADANIA NAD HYDROFILNOŚCIĄ POWIERZCHNI SLACTIVE

Szorstkość odpowiedzialna za hydrofobowy charakter – dobrze poznana cecha naturalnych powierzchni roślin, potwierdzona dokładnymi badaniami nad superhydrofobowymi powierzchniami została zidentyfikowana w tytanowej mikrostrukturze powierzchni implantu. Badania wskazują, iż piaskowanie i wytrawianie mikrostruktury (SLA®) poprawia właściwości osteogeniczne tytanu. Niepożądana początkowa hydrofobowość powierzchni prawdopodobnie spowalnia pierwotne interakcje zachodzące w wodnym środowisku organizmu. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie hydrofilnego charakteru takiej powierzchni bez wprowadzenia zmian w jej szorstkości i mikroukształtowaniu. Nowatorska modyfikacja powierzchni uzyskana poprzez wytrawianie jej kwasem w środowisku azotowym, przechowywaniu w roztworze izotonicznym soli zamiast na sucho zwiększa wolną energię powierzchniową i znacząco wpływa na wzrost hydrofilności o początkowym kącie kontaktu z wodą wynoszącym 0o w porównaniu do 139,9o dla SLA®. Stwierdzono, iż zmniejszenie zanieczyszczenia związkami węglowodorowymi odgrywa ważną rolę w udoskonaleniu właściwości termodynamicznych powierzchni.

SLActive jest pierwszą i jedyną na świecie powierzchnią implantów stomatologicznych, która posiada właściwości hydrofilne. Badania przedkliniczne wykazują, że dzięki SLActive® proces osseointegracji a w związku z tym formowanie się kości jest inicjowane na wcześniejszym etapie. Znacząco poprawiona stabilizacja implantu w krytycznym okresie leczenia pomiędzy 2 a 4 tygodniem daje nowe możliwości i gwarantuje lekarzowi i pacjentowi maksymalne bezpieczeństwo prowadzonego leczenia oraz zwiększa jego przewidywalność zwłaszcza w skomplikowanych przypadkach.